Биологија 5, радни уџбеник

Одобрено од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, решење бр. 650-02-00089/2018-07

прелистај

Аутор

Вера Матановић, Весна Милетић

Шифра производа: 5071 Категорија:

1.210,00 рсд

Опис

  • У водичу на почетку уџбеника аутори су референцирали делове уџбеника, обележавајући их симболом одговарајућег организма који се провлаче кроз сваку лекцију и омогућавају ученицима лако сналажење.
  • На почетку сваког поглавља дате су кључне речи које ученике прегледно и систематично упућују на презентоване наставне садржаје.
  • Дефиниције и законитости добро су истакнуте графички, а непознате речи су извучене на маргине поред основног текста па их је лако уочити. Самим тим оне олакпшавају сначажење и доводе до бржег усвајања знања.
  • Рубрика За радознале на маргинама страница, упућује ученике на линкове из којих могу да науче више, прошире своја знања или се забаве кроз забаву и уче.
  • Рубрика Активности је намењена како самосталном раду ученика, тако и раду у пару или групи, уз мању или већу помоћ наставника. Овакво учење је кооперативно и учи ученике да сарађујући поштују и уважавају и туђе аргументе.
  • Вежбе и огледи су усклађене са осталим активностима да би ученици смислено повезивали резултате активности са законитостима живог света. Ове вежбе и огледи су конципирани тако да од ученика захтевају активно ангажовање у изналажењу одговора на дату проблемску ситуацију.
  • Задаци Размисли, истражи и одговори имају проблемски и истраживачки карактер који од ученика захтева преиспитивање ставова, логично закључивање, примену наученог, а самим тим и самоевалуацију.
  • Сад знаш је кратак осврт на оно шта ученици треба да знају и шта су научили.
  • Преглед градива Кратко и јасно је представљен у виду мапа ума, које су примерене узрасту и визуелном типу учења.

Додатне информације

Аутор

Вера Матановић, Весна Милетић

Формат

Штампано издање

Предмет

Биологија

Образовање

Основна школа

Разред

5. разред основне школе