Основни подаци о фирми

Пун назив
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗДАВАШТВО, ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ЕДУКА ДОО БЕОГРАД

Адреса
Змаја од Ноћаја 10/1
11000 Београд

Делатност и шифра делатности
Издавање књига

Матични број
06291457

Порески број
100168411

Веб адреса
https://edukadoo.rs/

Контакт телефон
011/3287 277, 011/3286 443

Контакт е-маил
eduka@eduka.rs