Библиотека Педагошка раскршћа

Приказ 1–12 од 25 резултата

Библиотека ПЕДАГОШКА РАСКРШЋА јединствена је у нашој земљи по томе што прати и објављује најновије наслове домаћих и страних аутора из области педагошких наука. Подељена је на две едиције у којима излазе дела из примењене педагогије и филозофије образовања. Посебан значај дат је преводима врхунских страних аутора, од којих се многи баве развојним променама у савременом образовању. Библиотека је покренута да би се допринело бржем дотоку и примени нових педагошких идеја, а тиме и подизању квалитета нашег образовања.