Математика 1б, радни уџбеник

Одобрено од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, решење бр. 650-02-00164/2018-07

прелистај

Аутор

Ивана Јухас

Шифра производа: 1650 Категорија:

1.040,00 рсд

Нема на залихама

Опис

 • садржај уџбеника је усклађен са Новим планом наставе и учења, општим исходима и стандардима образовања и васпитања
 • уџбеник је наставнику и ученику доступан и у својој дигиталној, интерактивној верзији, у потпуности усклађеној са новим Планом и програмом учења, одобреној од стране ЗУОВа
 • градииво представљено на занимљив, питак и пријемчив начин
 • подршка индивидуализацији наставе
 • довољно садржаја за рад у школи и код куће
 • прилагођени стандардима постигнућа ученика
 • функционалност уџбеника омогућавају садржаји који доприносе интеграцији знања, развоју система појмова, подстичу критичко и стваралачко мишљење, указују на везу садржаја са свакодневним животом,његовом применом и даљим учењем
 • пимери у уџбенику су функционални, разноврсни и релевантни
 • питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасни и различити по сложености
 • типови задатака мотивишу ученике и доводе их у активну позицију
 • подстиче примену знања и вештина у   решавању проблема из свакодневног живота
 • рубрика САДА ЗНАШ/ шематским и графичким приказима, попут појмовних мапа, даје кратак преглед најважнијих садржаја
 • модеран уџбеник, оцењен високом оценом, тражен од великог броја учитеља
 • иновативан, прегледан, функционалан
 • подстицајан за ученике
 • техничка опремљеност омогућава брзо читање
 • садржај уџбеника репрезентује природу знања одређене науке/дисциплине
 • уџбеник је примерен узрасту ученика и подстиче њихов развој
 • уџбеник има јасну и прегледну структуру и дидактички је добро обликован
 • језик уџбеника је одговарајући и функционалан
 • уџбеник доприноси развоју система вредности који одговара циљевима образовања и васпитања
 • графичко-ликовна опремљеност уџбеника је одговарајућа и функционална.

Додатне информације

Аутор

Ивана Јухас

Формат

Штампано издање

Предмет

Математика

Образовање

Основна школа

Разред

1. разред основне школе