Планови и припреме за 2. разред основне школе

За наставника >> Планови и припреме >> Планови и припреме за 2. разред основне школе

*Да бисте отворили месечне планове и припреме потребно је имати  инсталирану апликацију zip на свом рачунару.

https://www.7-zip.org/download.html

Читанка, М. Манојловић, С. Бабуновић,

Поуке о језику, И. Јухас, М. Јовић,

Латиница, И. Јухас, Ј. Игњатовић,

Радна свеска, М. Манојловић, Б. Ђурић

1. Годишњи план 

2. Годишњи план Војводина 

3. Месечни планови 

4. Месечни планови – Војводина 

5. Дневне припреме

Читанка, м. Берковић, Н. Шарић,

Језичке поуке, Мр Љ. Прћић, Др Ј. Дражић,

Латица по латица – Латиница, М. Берковић, Н. Шарић

1. Годишњи план 

2. Годишњи план Војводина 

3. Месечни планови 

4. Месечни планови – Војводина 

5. Дневне припреме