Стручна подршка наставнику – разредна настава

Уџбеник или уџбенички комплет за одабрани предмет

Збирке задатака: МУДРИЦА, ВЕЖБАНКА или РАДНА СВЕСКА за предмете Српски језик, Математика, Свет око нас и Природа и друштво у електронском облику, www.eduka-portal.rs

Кодови за приступ интерактивним дигиталним уџбеницима, доступним на свим уређајима.

Обукa и персонализована подршка за коришћење дигиталних уџбеника од стране Едукиних сарадника.

Уџбеници у пдф-у на Едукином порталу, www.eduka-portal.rs

Ковчежићи знања (наставни листови) за предмете Српски језик, Математика, Свет око нас или Природа и друштво у електронском облику доступни на Едукином порталу и УСБ-у).

Портфолио за наставнике, ученике и одељењског старешину у електронском облику на Едукином порталу www.eduka-portal.rs

Приручник за инклузивну наставу у електронском облику на Едукином порталу www.eduka-portal.rs

Приручник за одељењског старешину у електронском облику на Едукином порталу www.eduka-portal.rs

Дидактички плакати за учионице