Конкурси

За наставника >> Конкурси 

Едука д.о.о Београд је домаћи издавач уџбеника, приручника и осталих педагошких издања, са великим угледом. Као пријатељ школе, пре свега, Едука се ослања на разгранату мрежу својих сарадника.

ЕДУКА д.о.о. расписује КОНКУРС за следећу позицију:

Сарадник у области промоције и продаје уџбеника и вануџбеничких издања за територију Србије.

 

Главне одговорности:  

 • презентација уџбеника и приручника;
 • рад на придобијању нових корисника Едукиних издања – проширивање тржишта;
 • израда планова и извештаја о оствареним резултатима;
 • активан теренски обилазак постојећих и потенцијалних корисника (школа);
 • друга задужења по захтеву послодавца.

Услови:

 • минимум VI степен стручне спреме;
 • да не постоји ангажман код другог послодавца;
 • најмање једна година радног стажа;
 • одличне организационе и комуникационе вештине;
 • познавање рада на рачунару;
 • возачка дозвола Б категорије (активан возач);
 • поседовање сопственог возила;
 • предност имају кандидати који су дипломирали на неком од наставничких смерова.

Едука нуди: 

 • рад у перспективном тиму и динамичном окружењу;
 • могућност професионалног усавршавања и напредовања.

Ако сте заинтересовани да се прикључите нашем успешном тиму и испуњавате наведене услове, своју пријаву можете послати електронским путем.

Биографије слати на: eduka@eduka.rs