Акредитовани семинари

За наставника >> Акредитовани семинари

ЕДУКА БГД – друштво за унапређење образовања је основано ради остваривања циљева у области личног и професионалног развоја учесника у области образовања и васпитања, унапређивања васпитно-образовног процеса, као и израде пројеката из области образовања и васпитања.

Друштво ЕДУКА БГД реализује следеће семинаре стручног усавршавања, регистроване у важећем Каталогу програма стручног усавршавања Завода за унапређивање образовања и васпитања:

1.Креативне радионице

2.Интернет као средство савремене наставе и учења применом блога и Facebooka-а у настави

3.Настава на три нивоа сложености оријентисана на образовне стандарде

4.Типови задатака у настави

5.Функционална примена информационо-комуникационих технологија у настави

6.Чланак по чланак, проблем по проблем до решења

7.Писање пројеката – оспособљавање учесника за активну улогу у пројектном финансирању

8.Интердисциплинарно тумачење књижевног дела у настави српског језика и књижевности у основној и средњој школи

9.Од школске приредбе до позоришне сцене

 

Контакт особа: Ивана Милошевић
ivana.milosevic@eduka.rs