Акредитовани семинари

За наставника >> Акредитовани семинари

ЕДУКА БГД – друштво за унапређење образовања је основано ради остваривања циљева у области личног и професионалног развоја учесника у области образовања и васпитања, унапређивања васпитно-образовног процеса, као и израде пројеката из области образовања и васпитања.

Друштво ЕДУКА БГД реализује следеће семинаре стручног усавршавања, регистроване у важећем Каталогу програма стручног усавршавања Завода за унапређивање образовања и васпитања:

710 Проблемском, пројектном и програмираном наставом до интеракције на часу

470 Амбијентална настава у функцији подизања мотивације ученика

712 Продукција нових и корисних идеја кроз креативне радионице

153 Радионицом против насиља

1131 Од школске приредбе до позоришне сцене

449 ,, УПРАВЉАЊЕ ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ УНУТАР НАРУЧИОЦА,, (Програм стручног оспособљавања овлашћених лица и запослених у образовном сектору за управљање и вођење поступака јавних набавки)

667 Писање пројеката – оспособљавање учесника за активну улогу у пројектном финансирању

663 Педагошка документација није административни посао

529 Ефикасна примена образовних ресурса

253 Лутка у настави и инклузивном процесу

565 Како до квалитетније наставе биологије и хемије?

676 ПОРТФОЛИО У ШКОЛИ (портфолио директора, стручних сарадника, наставника и ученика)

926 Истраживачки задаци у настави српског језика и књижевности у контексту међупредметне и унутарпредметне корелације усмерене на исходе

Контакт особа:

Ивана Милошевић

ivana.milosevic@eduka.rs