Српски језик 5, Жубор језика, српски језик и језичка култура

Одобрено од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, решење бр. 650-02-00087/2018-07

прелистај

Аутор

др Јелена Журић, др Јелена Ангеловски

Шифра производа: 5140 Категорија:

935,00 рсд

Опис

 • Низ лекција дијалошког карактера. Одличан избор текстова који служе као полазнаоснова за обраду  појмова.
 • Развијен методички апарат који омогућава суштинско савлађивање градива и подстиче самостални рад ученика.
 • Прегледан и систематичан репетиторијум граматике: сви садржаји су систематизовани у табеле које олакшавају утврђивање градива.
 • Додатни садржаји за напредне и заинтересоване ученике.
 • Уџбеник богат задацима за вежбање и утврђивање градива.
 • Акценат на неговању културе говора и писмености, путем остваривања унутарпредметне корелације (језик, књижевност, језичка култура).
 • У уџбенику се пише.
 • Материјал за вежбање на ЦД-у погодан за рад на часу, групни и индивидуални, садржи око 100 задатака са могућношћу аутоматске провере тачности одговора.
 • Низ лекција дијалошког карактера. Одличан избор текстова који служе као полазнаоснова за обраду појмова.
 • Развијен методички апарат који омогућава суштинскосавлађивање градива и подстиче самостални рад ученика.
 • Прегледан и систематичанрепетиторијум граматике: сви садржаји су систематизовани у табеле које олакшавајуутврђивање градива.Додатни садржаји за напредне и заинтересоване ученике.
 • Уџбеник богат задацима за вежбање и утврђивање градива.
 • Акценат на неговању културе говора и писмености, путем остваривања унутарпредметне корелације (језик, књижевност, језичка култура).
 • У уџбенику се пише.
 • Материјал за вежбање на ЦД-у погодан за рад на часу, групни и индивидуални, садржи око 100 задатака са могућношћу аутоматске провере тачности одговора.

Додатне информације

Аутор

др Јелена Журић, др Јелена Ангеловски

Формат

Штампано издање

Образовање

Основна школа

Разред

5. разред основне школе