Српски језик 5, Читанка

Одобрено од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, решење бр. 650-02-00084/2018-07

прелистај

Аутор

Марела Манојловић, Снежана Бабуновић

Шифра производа: 5012 Категорија:

1.200,00 рсд

Опис

  • Урађена према Новом плану наставе и учења за пети разред.
  • Подела наставне грађе према књижевним родовима, што представља ређи приступ у излагању садржаја код овог типа уџбеника (углавном су текстови у читанкама на тржишту организовани по тематско-мотивској повезаности, а не према књижевним родовима).
  • Садржи креативне задатке, питања подстицајна за разумевање књижевног дела, и прегледне синтезе градива. Развија фантазијско читање и уметнички сензибилитет ученика. Садржи сажет књижевни појмовник.
  • Читанка је осмишљена тако да деци учини привлачним читање и продуби свест о његовој важности.

Додатне информације

Аутор

Марела Манојловић, Снежана Бабуновић

Формат

Штампано издање

Предмет

Српски језик

Образовање

Основна школа

Разред

5. разред основне школе