Српски језик 5, Читанка са интерактивним вежбањима

Одобрено од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, решење бр. 650-02-00087/2018-07

прелистај

Аутор

Моња Јовић, др Јелена Журић

Шифра производа: 5141 Категорија:

1.200,00 рсд

Опис

  • Садржај уџбеника прилагођен Новом плану наставе и учења за пети разред.
  • Сви садржаји програма дати прегледно и систематично.
  • Мотивациони уводи у Поглавља.
  • Јасно издвојена мрежа књижевних појмова који се обрађују на једноставан и лак начин. Сви појмови се актуелизују кроз цео уџбеник и утврђују на примерима различитих текстова.
  • Бројним питањима и задацима, диференцираним према стандардима постигнућа и афинитетима ученика, развија компетенције предвиђене циљевима и исходима учења.
  • Врхунске илустрације.
  • Материјал за вежбање у електронском облику погодан за рад на часу, групни и индивидуални, са могућношћу аутоматске провере тачности одговора.

Додатне информације

Аутор

Моња Јовић, др Јелена Журић

Формат

Штампано издање

Образовање

Основна школа

Разред

5. разред основне школе

Предмет

Српски језик