РОДИТЕЉ ИЗ ДУШЕ

Ново издање из едиције Педагошка раскршћа

Белешка о ауторки Добрили Грујић

Добрила Грујић је магистар социјалног рада и социјалне политике. Скоро четири деценије рада посветила је заштити деце и породице у областима предшколског васпитања, популационе политике, породично-правне и социјалне заштите. На пословима секретара за социјалну и дечју заштиту у Београду, а затим помоћника министра за бригу о породици, учествовала је у креирању добрих пракси које потребе и добробит детета стављају у центар друштвене пажње. Последње две деценије један је од креатора и носилаца реформских промена у систему заштите деце у Србији, с посебним утицајем на развој хранитељства. Објавила је једанаест књига као аутор или коатор. Дугогодишњи је консултант Уницефа.

Добитник је Прве награде за посебан допринос у систему социјалне заштите, Плакете Скупштине града Београда, годишње награде „Васа Пелагић” за врхунска остварења у образовању, и многих других признања.

КЊИГА „Родитељ из душе”

Књига Родитељ из душе плод је зналачког укрштања теоријског знања и вишедеценијске праксе. Писана је разумљивим језиком и намењена широком кругу читалаца: садашњим и будућим родитељима, старатељима/хранитељима, васпитачима, педагозима и свима онима који учествују у процесу одрастања деце, њиховог одгајања и васпитавања.

Обухвативши период од самог рођења па све до пунолетства и одвајања, ауторка је кроз брижљиво одабране примере из стручне праксе осветлила кључне тачке и указала на сву комплексност одрастања на једној, и васпитавања на другој страни. Мрежом приказаних ситуација, и релација и односа који из њих произлазе, од почетка до краја је убедљиво аргументовала професионални став потврђен успешном реализацијом програма „Дете у центру”.

Стога је ова књига драгоцени и сигуран водич свима онима који желе да заиста доприносе ваљаном одгајању деце. Стављајући у први план чињеницу да васпитавање почива на љубави, на разумевању и поштовању личности детета, његових жеља и потреба – ауторка не запоставља ни сложеност позиције одраслих и њихове захтевне и одговорне улоге.

Да би дете развијало сопствене способности, неопходна му је свесрдна и доследна подршка одраслих. А да би израсло у личност коју одликују поштовање и одговорност и према себи и према другима, потребно је савесно учествовање свих оних који му у томе помажу. То није увек лако, показује нам ова књига на упечатљивим и препознатљивим примерима, али нам притом нуди и путеве за разрешавање и превазилажење многих тешкоћа.