Свет око нас 2А, радни уџбеник

Број и датум решења министра 650-02-00176/2019-07 од 21.5.2019.

прелистај

Аутор

Марела Манојловић, Бранкица Ђурић

Шифра производа: 2072 Категорија:

920,00 рсд

Опис

Радни уџбеник Свет око нас за други разред 2а и 2б (Марела Манојловић, Бранкица Ђурић):

Усклађен је са новим Програмом наставе и учења, општим исходима и стандардима образовања и васпитања.
На занимљив, подстицајан и непосредан начин уводи децу у теме из света који их окружује, директно им се обраћајући.
Обилује диференцираним задацима који децу подстичу на размишљање и креативност, као и на изношење властитог искуства и доживљаја.
Подршка је интерактивном приступу у реализацији садржаја и планирању наставних активности.
Заступа богате и разноврсне облике учења који се могу спроводити у учионици или изван ње, у облику индивидуалног, сарадничког или пројектног учења.

Додатне информације

Аутор

Марела Манојловић, Бранкица Ђурић

Формат

Штампано издање

Предмет

Свет око нас

Образовање

Основна школа

Разред

2. разред основне школе