Српски језик и књижевност за 2. разред гимназије и средњих стручних школа

Одобрено од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, решење бр. 650-02-673/2019-03 од 11.05.2020.

прелистај

Аутор

Др Душка Кликовац, Мр Љиљана Николић

Шифра производа: 9522 Категорија:

1.100,00 рсд

Опис

  • Прегледно подељен у  четрнаест поглавља са јасно означеним елементима: основни текст, примери, дефиниције, вежбања и задаци, квиз, додаци  и речник.
  • После сваке обрађене врсте речи следи издвојен одељак Правопис.
  • Кроз цео уџбеник дате су одговарајуће вежбе и задаци различитих захтева, према стандардима постигнућа.
  • Поред проширивања знања из области језика, уџбеник пружа добру корелацију са знањима из других области.
  • Свако поглавље завршава се репетиторијумом – Шта смо научили, који схематски јасно представља суштину наученог.
  • Завршни тест са задацима за самопроцењивање отвара могућности за самосталан рад и за  индивидуализацију наставе.
  • На крају књиге налазе се решења задатака, речник и регистар имена и појмова.

Додатне информације

Аутор

Др Душка Кликовац, Мр Љиљана Николић

Формат

Штампано издање

Образовање

Средња школа

Разред

2. разред средње школе