Читанка за 2. разред гимназија и средњих школа

Одобрено од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, решење бр.650-02-673/2019-03 од 11.05.2020.

прелистај

Аутор

др Ана Стишовић Миловановић, др Вукосава Живковић, др Јелена Журић

Шифра производа: 9521 Категорија:

1.320,00 рсд

Опис

  • Богато ликовно-графички опремљена, прегледна и функционална, подстиче радозналост и мотивише на читање и истраживање.
  • Поступност у методичким налозима за увођење ученика у разумевање и тумачење књижевног текста: локализација, истраживачки задаци, питања за разговор и анализу, за самосталан и групни рад.
  • Задаци су груписани према стандардима постигнућа на основном, средњем и напредном нивоу.
  • Садржи објашњења непознатих речи и појмова и занимљивости (из света науке и уметности) које су у корелацији са одговарајућим наставним садржајем.
  • Свака наставна јединица као и свако поглавље садржи део (Подсети се / Научили смо)  у коме се систематизује пређено градиво уз помоћ табела, схема, разноликих графичких приказа.
  • На крају сваке наставне јединице налази се Препоручена литература, традиционална и савремена, актуелна, која упућује на нова научна сазнања.
  • Књижевни појмовник на крају пружа синтезу анализираног градива, са примерима прилагођеним предвиђеним наставним садржајима.

Додатне информације

Аутор

др Ана Стишовић Миловановић, др Вукосава Живковић, др Јелена Журић

Формат

Штампано издање

Образовање

Средња школа

Разред

2. разред средње школе