Српски језик 2, Латиница

Број и датум решења министра 650-02-00177/2019-07 од 21.5.2019.

прелистај

Аутор

Ивана Јухас, Јасмина Игњатовић

Шифра производа: 2064 Категорија:

850,00 рсд

Опис

Први основни уџбенички комплет чине четири уџбеника:

Читанка за 2. разред (Марела Манојловић, Снежана Бабуновић), Поуке о језику (Ивана Јухас, Моња Јовић), Латиница (Ивана Јухас) и Радна свеска (Марела Манојловић, Снежана Бабуновић). Читанка садржи потпун и пажљив увод у читање и разумевање књижевног текста, док је у Поукама о језику у целости прегледно обрађен програм из граматике. Латиница уводи ученика у овладавање техником читања и писања на другом писму, а Радна свеска омогућава да се настава предмета оствари у потпуности, уз поступно и лако учвршћивање знања из књижевности и граматике.

Додатне информације

Аутор

Ивана Јухас, Јасмина Игњатовић

Формат

Штампано издање

Предмет

Српски језик

Образовање

Основна школа

Разред

2. разред основне школе