Српски језик 2, Латица по латица латиница

Број и датум решења министра 650-02-00182/2019-07 од 21.5.2019.

прелистај

Аутор

Миланка Берковић, Натали Шарић

Шифра производа: 2065 Категорија:

850,00 рсд

Нема на залихама

Опис

Други основни уџбенички комплет чине: Читанка за 2. разред (Миланка Берковић и Натали Шарић), Језичке поуке (Љубица Прћић) и Латица по латица – Латиница (Миланка Берковић и Натали Шарић). Подстичући радозналост, ови уџбеници помажу ученицима да уоче, препознају и схвате реченице и речи према захтевима новог програма, прошире активни речник, савладају елементе усменог и писменог препричавања, причања и описивања; да постепено савладају усмено извештавање и оспособе се за уочавање и разумевање битног у тексту.

Додатне информације

Аутор

Миланка Берковић, Натали Шарић

Формат

Штампано издање

Предмет

Српски језик

Образовање

Основна школа

Разред

2. разред основне школе