Српски језик 2, Читанка

Број и датум решења министра 650-02-00177/2019-07 од 21.5.2019.

прелистај

Аутор

Марела Манојловић, Снежана Бабуновић

Шифра производа: 2042 Категорија:

1.040,00 рсд

Опис

  • Читанка за други разред основне школе
  • Први основни уџбенички комплет за српски језик чине четири уџбеника:
  • Читанка за 2. разред (Марела Манојловић, Снежана Бабуновић),Поуке о језику (Ивана Јухас, Моња Јовић),Латиница (Ивана Јухас) и Радна свеска (Марела Манојловић, Снежана Бабуновић). Читанка садржи потпун и пажљив увод у читање и разумевање књижевног текста, док је у Поукама о језику у целости прегледно обрађен програм из граматике. Латиница уводи ученика у овладавање техником читања и писања на другом писму, а Радна свеска омогућава да се настава предмета оствари у потпуности, уз поступно и лако учвршћивање знања из књижевности и граматике.

Додатне информације

Аутор

Марела Манојловић, Снежана Бабуновић

Формат

Штампано издање

Предмет

Српски језик

Образовање

Основна школа

Разред

2. разред основне школе