НОВА ГЕНЕРАЦИЈА ЕДУКИНИХ ШТАМПАНИХ И ДИГИТАЛНИХ УЏБЕНИКА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ У ГИМНАЗИЈАМА И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

https://www.youtube.com/watch?v=0t3y92dBuT8

Иновативни су, интерактивни, подстицајни.

Успостављају вертикалну и хоризонталну унутарпредметну корелацију.

Унапређују способности за ваљано усмено и писмено изражавање.

Диференцирана вежбања и задаци омогућавају и подржавају све врсте учења и облике рада.

Развијају интересовања за језик, књижевност, уметност, науку и културу у целини.

Отварају могућности за разноврсне видове организације рада са ученицима (додатна настава, секције, пројектна настава).

QR-кодови омогућавају приступ додатним наставним материјалима (књижевним и критичким текстовима; сајтовима дигиталних библиотека, галерија, музеја, задужбина; документарним радијским и телевизијским емисијама, филмовима и снимцима позоришних представа и др.)

УЏБЕНИЦИ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ НА ПЛАТФОРМИ ЕДУКА ДИГИТАЛ

  • Обогаћени великим бројем интерактивних задатака и тестова, додатним образовним текстовним, визуелним и аудио садржајима доступним путем линкова.
  •  Погодни за рад на часу и за самосталан рад ученика.
  • Подстицајни за корелативне и интердисциплинарне приступе у настави језика и књижевности.
  • https://www.youtube.com/watch?v=0t3y92dBuT8