Едукин уџбеник Дигитални свет 3

Са великим задовољством представљамо вам наш НОВИ уџбеник из предмета ДИГИТАЛНИ СВЕТ за трећи разред основне школе! Као и у креирању веома успешних уџбеника за први и други разред основне школе, Издавачка кућа „Едука” је и овог пута рад на уџбенику за овај предмет поверила стручном тиму информатичара и методичара Катарини Алексић и Катарини Вељковић. Уџбеник са приручником, плановима и припремама биће до одобрења корисницима на располагању у електронском издању, на сајту „Едуке” www.eduka.rs.

Уџбеник је у потпуности усаглашен са програмом наставе и учења предмета Дигитални свет за трећи разред. Својом концепцијом и приступом, уџбеник је занимљив и подстицајан сапутник за дете, као и поуздан водич за учитеља у учионици.

ДИГИТАЛНИ СВЕТ 3 – уџбеник за 3. разред основне школе

Ауторке: Катарина Алексић и Катарина Вељковић

 • Савремени уџбеник који доприноси јачању дигиталних компетенција ученика неопходних за ефикасно и безбедно коришћење дигиталног уређаја и интернета, те развијање алгоритамског начина размишљања.
 • Усклађен са Правилником о допуни Правилника о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања.
 • Примерен узрасту ученика, уз поштовање индивидуалних разлика и уважавање потреба за различитим начинима и темпом учења.
 • Кроз интерактивне и добро осмишљене игровне активности води ученике кроз предвиђено градиво комбинујући учење у дигиталном и традиционалном окружењу.
 • Подстиче развој, самосталност и знатижељу.
 • Висок ниво корелације са свакодневним животним ситуацијама и све више дигитализованим окружењем у коме живимо.
 • Доводи новостечена знања у директну везу са тренутним животним потребама ученика.
 • У корелацији је са осталим наставним предметима, чиме је осигуран свестрани развој ученика.
 • Богата ликовно-графичка опремљеност, усклађена са садржајем, подстиче ученике на креативно размишљање и стваралаштво.
 • Омогућава развој саморегулације у учењу подстичући ученике да се осврну на сопствено учење и планирају свој даљи напредак.
 • Прелистајте део уџбеника.
 • Преузмите годишњи и месечни план за септембар (Србија и Војводина).