Дигитални свет 4

Поштовани учитељи,

Са великим задовољством представљамо вам наш НОВИ званично акредитовани уџбеник из предмета ДИГИТАЛНИ СВЕТ за четврти разред основне школе! Као и у случају досадашњих веома успешних уџбеника за први, други и трећи разред основне школе, Издавачка кућа Едука је и овог пута рад на уџбенику за овај предмет поверила стручном тиму информатичара и методичара Катарини Алексић и Катарини Вељковић. Уџбеник који ће бити на располагању од ове школске године покрива све аспекте предвиђене наставним планом и програмом предмета и представља не само занимљивог и подстицајног сапутника за дете, већ и компетентног водича за учитеља у учионици.

ДИГИТАЛНИ СВЕТ 4 – уџбеник за 4. разред основне школе

Ауторке: Катарина Алексић и Катарина Вељковић

  • Савремен уџбеник за изучавање садржаја из области дигиталне писмености.
  • Усклађен са Правилником о допуни Правилника о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања.
  • Развија дигиталнe компетенције ученика неопходне за безбедну и правилну употребу интернета, комуникацију, сарадњу и развијање алгоритамског начина размишљања.
  • Уџбеник је примерен узрасту, поштују се индивидуалне разлике међу ученицима у погледу начина, темпа учења и брзине напредовања.
  • Кроз интерактивне и добро осмишљене игровне активности води ученике кроз предвиђено градиво.
  • Подстиче развој, самосталност и знатижељу.
  • Висок ниво корелације са свакодневним животним ситуацијама и окружењем.
  • У корелацији са осталим наставним предметима што доприноси свестраном развоју ученика.
  • Богата ликовно-графичка опремљеност усклађена са садржајем подстиче ученике на креативно размишљање и стваралаштво.

Део уџбеника можете прелистати овде.

Планове и припреме можете преузети овде: