ЗА НАСТАВНИКЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Драге колеге, наставници српског језика и књижевности,

Желимо вам срећан и успешан почетак школске године!

Верујући у вашу посвећеност позиву, стручност и креативност, годинама негујемо сарадњу са вама и стварамо уџбенике који обједињују ваше и наше знање и искуство.

Захваљујемо вам на драгоценим идејама и подстицајима, као и на истрајној професионалној сарадњи.

Уживајте у раду са својим ђацима!

                                                                              

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА

ЗА НАСТАВНИКЕ

ПЕТИ РАЗРЕД

 • Комплет штампаних уџбеника (читанка, граматика, радна свеска)
 • Годишњи план, оперативни планови, допуњене и унапређене дневне припреме (на у-ес-бе-у)
 • Контролне вежбе из језика, правописа, језичке културе и књижевности, са решењима (на у-ес-бе-у)
 • Петнаестоминутни ТЕСТОВИ са решењима (на у-ес-бе-у)
 • НА ПОРТАЛУ: пдф уџбеника и додатног материјала за наставнике: приручници Књижевни појмовник и Ђачки језички приручник.
 • НА САЈТУ: Годишњи план, оперативни планови, допуњене и унапређене дневне припреме.
 • УЏБЕНИЦИ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ: Читанка и Жубор језика (граматика) на Мудл платформи.

ШЕСТИ РАЗРЕД

 • Комплет штампаних уџбеника (читанка, граматика, радна свеска)
 • Годишњи план, оперативни планови, дневне припреме (на у-ес-бе-у)
 • Контролне вежбе из језика, правописа, језичке културе и књижевности, са решењима (на у-ес-бе-у)
 • НА ПОРТАЛУ: пдф уџбеника и додатног материјала за наставнике: приручници Књижевни појмовник и Ђачки језички приручник.
 • НА САЈТУ: Годишњи план, оперативни планови, дневне припреме.
 • УЏБЕНИЦИ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ: Читанка и Говор и језик (граматика) на Мудл платформи.

СЕДМИ РАЗРЕД

 • Комплет штампаних уџбеника (читанка, граматика, радна свеска)
 • Годишњи план, оперативни планови, дневне припреме (на у-ес-бе-у)
 • Контролне вежбе из језика, правописа, језичке културе и књижевности, са решењима (на у-ес-бе-у)
 • НА ПОРТАЛУ: пдф уџбеника и додатног материјала за наставнике: приручници Књижевни појмовник и Ђачки језички приручник.
 • НА САЈТУ: Годишњи план, оперативни планови, дневне припреме.
 • УЏБЕНИЦИ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ: Читанка и Српски језик са вежбањима (граматика) на Мудл платформи.

ОСМИ РАЗРЕД

 • Комплет штампаних уџбеника (читанка, граматика, радна свеска)
 • Годишњи план, оперативни планови, дневне припреме (на у-ес-бе-у)
 • Контролне вежбе из језика, правописа, језичке културе и књижевности, са решењима (на у-ес-бе-у)
 • НА ПОРТАЛУ: пдф уџбеника и додатног материјала за наставнике: приручници Књижевни појмовник и Ђачки језички приручник.
 • НА САЈТУ: Годишњи план, оперативни планови, дневне припреме.
 • УЏБЕНИЦИ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ: Читанка и Српски језик са вежбањима (граматика) на Мудл платформи.

У ПРИПРЕМИ:

Петнаестоминутни тестови за 6, 7. и 8. разред

Нова Радна свеска за 5. разред

Радне свеске за лектиру (5, 6, 7. и 8. разред)

Збирке задатака за рад по ИОП-у  (5, 6, 7. и 8. разред)

Збирка задатака за завршни испит (8. разред)