Библиотека Педагошка раскршћа

Постоји неколико разлога који су утицали да Издавачка кућа Едука покрене библиотеку Педагошка раскршћа, и овом приликом поменућемо само неке од њих.
Прво, већ познате друштвене противречности, условљене савременим брзим развојем, нарочито су присутне у земљама транзиције, међу којима је и наша. Мењају се околности у којима стасавају деца и млади. Јављају се нови фактори васпитања и мења се систем вредности. Сведоци смо афирмације негативних вредности, чиме се погоршавају услови за васпитно деловање на младе. Питања моралног васпитања и развијања етичне личности као да се потискују у други план. Маргинализују се и педагози и педагогија, а уместо њих у помоћ се све чешће призивају школски полицајци. Економска криза и беспарица нарочито погађају непрофитне делатности као што је образовање.
Друго, на тржишту научне и научнопопуларне литературе у нас се већ годинама само спорадично појави понеки наслов из области педагошких наука, односно филозофије и праксе савременог образовања. У исто време траже се брже промене у образовању и квалитетнији исходи овог рада.
Треће, један од кључних подстицаја за покретање библиотеке Педагошка раскршћа јесте потреба да се допринесе даљем усавршавању педагошких радника у образовним организацијама у правцу оне, у свету признате и присутне, филозофије и праксе образовања, те оних педагошких идеја на темељу којих овај издавач настоји да конципира и даље развија своје уџбенике и друге изворе знања. То су идеје о изграђивању мислеће, свесне, активне, креативне, хумане, моралне, критички усмерене, самосталне личности, односно идеје о иновативној школи, о парадигми у оквиру које се решавају питања новог квалитета образовања. Реч је о виђењу циља образовања као оспособљавања младих за живот, за умеће и рада и живљења; као пута ка еманципацији личности кроз стицање њеног идентитета и самоостваривања.


Главни уредник, проф. др Бошко М. Влаховић