У сусрет новом одабиру уџбеника за 3. разред основне школе

Драги учитељи,
Ове године пред вас излазимо са новом генерацијом уџбеника, радних материјала и дигиталних уџбеника за трећи разред основне школе. Као и претходних година, опредељујући се за сарадњу са Едуком, ви истовремено бирате:

 • основне уџбенике који на стваралачки и интерактиван начин прате нови План наставе и учења и оријентисани су ка остваривању прописаних исхода;
 • пратећи додатни материјал који великим бројем градираних вежбања, провера и тестова омогућавају адекватну организацију наставе и лако савладавање наставних садржаја;
 • дигиталне уџбенике на Мозаик платформи који на целовит и интерактиван начин, путем мултимедијалних садржаја, додатих интерактивних, игровних активности, вежби и тестова са повратним информацијама актуелизују и надограђују садржај штампаних уџбеника;
 • свеобухватну стручну подршку која је у штампаном и дигиталном облику доступна свим корисницима Едукиних уџбеника;
 • интернет портал са свеобухватном стручном подршком за учитеље:

Нове Едукине уџбенике прелистајте на овој страници Едукиног сајта.


Стручна подршка наставницима корисницима Едукиних издања чини богат пакет дидактичко-методичких материјала који олакшавају рад, како у учионици, тако и током планирања и припремања наставе.
Стручну подршку чине:

Приручници за учитеље са оперативним плановима и дневним припремама у штампаном и електронском облику (на диску и на порталу)

Ковчежићи знања – наставни листови за Српски језик, Математику и Природу и друштво на Едукином порталу

Приступ интерактивним Едукиним дигиталним уџбеницима на Мозаик платформи

Приручник за пројектну наставу, на диску и на порталу

Приручник за интегративну наставу, на диску и на порталу    

Дидактички плакати за учионице

Портфолио наставника, ученика и одељенски портфолио на порталу

Приручник за инклузивну наставу у електронском облику

Приручник за одељенског старешину у електронској форми

Педагошка свеска за учитеља

Едукине дневне припреме уважавају потребу наставника за организовањем дигиталног часа, и све су допуњене упутствима за употребу дигиталне верзије уџбеника у настави.
Посебну вредност стручне подршке наши корисници налазе у додатним материјалима које добијају за одабрани предмет: Збиркама задатака МУДРИЦА и КОНТРОЛНИМ ВЕЖБАМА.

Посетите место добре образовне праксе www.eduka–portal.rs

На  порталу су, поред различитих садржаја корисних за наставу, постављени већ добро познати КОВЧЕЖИЋИ ЗНАЊА за предмете Српски језик, Математика и Природа и друштво. То су наставни листови за вежбање и развој које учитељи корисници могу преузимати. Ове наставне листове од преко 300 прилога (наставних листића), развојног карактера учитељи добијају и на диску за предмете Српски језик, Математика и Природа и друштво.
И ове године сваки Едукин штампани уџбеник има своју ИНТЕРАКТИВНУ ДИГИТАЛНУ верзију. Уџбеници за трећи резред налазе се на МОЗАИК платформи.

Едукини дигитални уџбеници на Мозаик платформи

 • усклађени са новим Планом наставе и учења за трећи разред основне школе
 • прегледно структуиран садржај доступан на свим екранима (десктоп и лаптоп рачунари, таблети, телефони)
 • висок ниво интерактивности (интерактивни налози и задаци у лекцијама и тестови за проверу, са повратном информацијом о тачности)
 • атрактивна графичка решења прилагођена узрасту
 • мултимедијални садржаји: 3Д анимације, аудио-визуелни садржаји, галерије слика, филмови
 • могућност индивидуланог додавања садржаја од стране наставника
 • подршка штампаним уџбеницима, погодни за самостални рад ученика и рад на часу
 • праћени подршком за наставника у виду припрема за час које садрже упутства за коришћење дигиталног уџбеника у настави
 • једнако квалитетно репродуковање садржаја уџбеника и у офлајн форми, будући да се садржаји којима су уџбеници обогаћени могу претходно учитати и несметано користити и у просторима где нема интернет везе или је интернет веза слаба.

 Завирите у демо верзије Едукиних дигиталних уџбеника за трећи разред на ОВОМ ЛИНКУ