Рокови испоруке

Физичка лица >> Рокови испоруке
Едука

1. ОБРАДА ПОДАТАКА:

– по пријему Ваше поруџбине врши се обрада и провера података у наредних 24 сати првог радног дана.

Д Експрес

2. СЛАЊЕ И ИСПОРУКА:

– у зависности од места испоруке рок за испоруку је 5 до 6 дана.