Рекламације

Физичка лица >> Рекламације

Рекламације се могу поднети искључиво у случају да је испоручени производ оштећен или уколико не одговара спецификацији поруџбине.
У случају да имате рекламацију на испоручени производ, можете нас контактирати на мејл eduka@eduka.rs