У свету музике, Музичка култура 6, уџбеник

Број и датум решења министра 650-02-00048/2019-07 од 11.4.2019.

прелистај

Аутор

Мирјана Смрекар Станковић, Валентина Динић

Шифра производа: 6081 Категорија:

880,00 рсд

Опис

У свету музике, уџбеник музичке културе за 6. разред основне школе:
• У потпуности је прилагођен кључним захтевима Плана и програма наставе и учења, као и Стандардима за израду уџбеника.
• Подељен је у пет тематских целина које су представљене мапом ума.
• На крају појединих целина налази се део Шта сам научио/научила у којем ученик може индивидуално, у пару, групи да осмисли питања из одређене области, као и да одговори на постављена питања.
• Пружa могућност за двосмерну комуникацију са дететом, подстичући да самостално или у групи вршњака трага за одговорима на постављена питања, сам поставља питања или испољи своја осећања кроз разне форме уметничког изражавања.
• Понуђене композиције прате програм, али има и оних које су избор аутора.
• Функционалност уџбеника омогућавају садржаји који иницирају разноврсне активности ученика путем подстицајних питања, аналитичких и истраживачких, креативних задатака, подстицања пројектне наставе.

Додатне информације

Аутор

Мирјана Смрекар Станковић, Валентина Динић

Формат

Штампано издање

Предмет

Музичка култура

Образовање

Основна школа

Разред

6. разред основне школе