У свету музике, Музичка култура 5, уџбеник

Одобрено од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, решење бр. 650-02-00163/2018-07

прелистај

Аутор

Мирјана Смрекар Станковић, Валентина Динић

Шифра производа: 5083 Категорија:

880,00 рсд

Опис

  • Нов, интерактивни уџбеник прилагођен новом Наставном плану и програму.
  • Занимљив дизајн.
  • Јасна и једноставна објашњења обрађиваних садржаја.
  • Садржи различите и занимљиве активности за обраду, утврђивање садржаја и проверу наученог.
  • Налози у уџбенику покривају широку лепезу когнитивних процеса од најједноставнијег меморисања, преко захтева да се нешто препозна, опише, објасни, покаже, наведе пример, примени, открије, осмисли неки план или креира, а све у циљу наставе оријентисане на исход.
  • Уџбеник промовише толеранцију, сарадњу и кооперативне односе међу децом.
  • Пружа могућност за двосмерну комуникацију са дететом, подстичући га да самостално или у групи вршљака трага за одговорима, сам поставља питања или испољи своја осећања кроз разне форме уметничког изражавања.
  • Фаворизује педагошку слободу сваког наставника да крира час пратећи индивидуалне потребе деце.

Додатне информације

Аутор

Мирјана Смрекар Станковић, Валентина Динић

Формат

Штампано издање

Предмет

Музичка култура

Образовање

Основна школа

Разред

5. разред основне школе