Тражење новог образовања

Аутор

Бошко М. Влаховић

Шифра производа: 1008 Категорија:

750,00 рсд

Опис

Овде обједињени неки од педагошких есеја проф. Б. Влаховића потичу из различитих периода његовог рада на пословима образовања. Иако су настајали у дужем временском распону, постоји у њима нешто заједничко, нешто што их обједињује. То је пре свега критички однос према педагошком наслеђу, на једној и отвореност аутора за нове идеје, за промене развојног карактера, на другој страни. Сви ови списи говоре о раној и континуираној фокусираности аутора на широку лепезу питања развојних промена у образовању, посебно у школи. За прилоге у овој књизи карактеристично је и то што сви они извиру из педагошке праксе чији је непосредни актер и сам аутор. Дакле, прилозима у овој књизи а посебно другим својим радовима, Б. Влаховић показује да није од оних који само посматрају ствари са стране, или их у најбољем случају и описују. Напротив, овде се ради о изразито проактивном односу аутора према променама, односно, о аутору који, у првом реду, пише о ономе на чему и практично ради.

Додатне информације

Аутор

Бошко М. Влаховић

Формат

Штампано издање