Трансфер иновација у образовању

Аутор

Бошко М. Влаховић

Шифра производа: 1002 Категорија:

800,00 рсд

Опис

Проблем закономерности ширења иновација привукао је пажњу аутора ове студије у тренутку кад му је постало сасвим јасно да, према речима Торстена Хусена, образовне иновације никако не
долазе саме – аутоматски. Оне се морају пронаћи, планирати, увести и применити. Увид у цјелину ове књиге даје основе за закључак да она представља значајан допринос развоју
педагошке мисли у подручју које до сада код нас није истраживано. У њој су проучена и апострофирана подручја у којима се јављају иновације у настави, анализирани фактори који условљавају
иновације у образовању, осмишљена институционална основа и методологија ширења иновација, дати уверљиви аргументи у вези са функцијом центара за дифузију иновација; анализирани
услови, фактори и могућности увођења промјена у образовању; утврђени основи и стандарди на којима се темељи организација и рад центара за иновације и друго.
Несумњиво је да ова књига нуди идеје које би у практичној примјени утицале на динамизирање иновационих процеса у образовању, без чега ова област не може изаћи из стања већ дуго присутне
кризе.

Додатне информације

Аутор

Бошко М. Влаховић

Формат

Штампано издање