Техника и технологија 5, уџбеник

Одобрено од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, решење бр. 650-02-00065/2018-07

прелистај

Аутор

Зоран Лапчевић

Шифра производа: 5105 Категорија:

1.210,00 рсд

Опис

  • Градиво представљено на занимљив, питак и пријемчив начин, а у складу са новим Наставним планом и програмом за предмет Техника и технологија за пети разред што се напомиње због веома брзог развоја информатичких технологија.
  • У оквиру ТиТ су следеће области: Животно и радно окружење, Саобраћај, Техничка и дигитална писменост, Ресурси и производња, Конструкторско моделовање.
  • Развија код ученика техничко-технолошку писменост тј. основне техничке компетенције, гради одговоран однос према раду, животном и радном окружењу, стекне увид у сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно.
  • Оријентисан је на остваривање исхода
  • Помаже ученицима да стекну основне предузетничке вештине и знања. са главним нагласком на област Конструкторско моделовање
  • Велики значај је дат међупредметним компетенцијама и предзнањима која ученици преносе из разреда у разред.
  • Значај је дат професионалном развоју ученика и њиховом упознавању са најважнијим професијама које су заступљене у областима које изучавају.

Додатне информације

Аутор

Зоран Лапчевић

Формат

Штампано издање

Предмет

Техника и технологија

Образовање

Основна школа

Разред

5. разред основне школе