Српски језик 6, Читанка „У трагању за плавом звездом“ 2024

Број и датум решења министра 650-02-00275/2023-07од 16.11.2023.

прелистај

Аутор

др Јелена Журић

Шифра производа: 6141 Категорија:

1.200,00 рсд

Опис

Већ постојећи Едукин уџбеник Читанка за 6. разред основне школе прилагођен је новом Наставном плану и програму и унапређен садржајно и графички. Уџбеник је наставнику и ученику доступан и у својој дигиталној, интерактивној верзији, у потпуности усклађеној са новим Планом и програмом наставе и учења.
•  Мотивациони уводи у поглавља разноврсни су и занимљиви.
•  Јасно је издвојена мрежа књижевних појмова који се обрађују на једноставан и лак начин. Сви појмови се актуелизују кроз цео уџбеник и утврђују на примерима различитих текстова.
•  Бројним питањима и задацима, диференцираним према стандардима постигнућаи афинитетима ученика, развија компетенције предвиђене циљевима и исходима учења.
•  Садржи врхунске илустрације.
•  Успоставља корелацију унутар предмета (језик, књижевност, језичка култура), као и међупредметну корелацију.
•  Одлична упутства за рад и истраживачки задаци, као и занимљиви одломци из ауторских текстова познатих писаца, научника и њихових биографија, развијају радозналост и подстичу на читање.

Додатне информације

Аутор

др Јелена Журић

Формат

Штампано издање

Предмет

Српски језик

Образовање

Основна школа

Разред

6. разред основне школе