Путеви иновација у образовању

Аутор

Бошко М. Влаховић

Шифра производа: 1003 Категорија:

800,00 рсд

Опис

По предмету који разматра, садржају, циљу проучавања и низу других карактеристика – књига Путеви иновација у образовању представља новину у педагошкој литератури у нас. То је први наслов којим се толико обухватно подвргава анализи низ веома актуелних аспеката иновационих процеса у нашем савременом образовању. Правећи пресек кроз токове педагошких иновација, нарочито у последњих сто година, књига представља особени подухват у нашој педагошкој литератури у настојању да се укаже на корене највећег броја данас актуелних педагошких идеја; да се скрене пажња на савремене иновационе тенденције у васпитању и образовању, а посебно да се анализују и педагошкој јавности учине доступне неке од значајних стратегија прихватања и примена нових идеја у образовању. Очигледно је да је дело настало као плод озбиљног научног и критичког истраживања и споја личне стваралачке инвентивности у научно-критичке синтезе најпознатијих достигнућа у савременој педагошкој науци и пракси. Све то, као и чињенице: да је феномен иновација у образовању у нас недовољно проучаван; да су промене у образовању споре и често научно недовољно утемељене; да је темељитија образовна реформа императив времена и једна од битних претпоставки даљег укупног развоја, као и низа других аспеката – чини ово дело научно вредним и сврстава га у ред оних која представљају значајан допринос науци и нашем друштву.

Додатне информације

Аутор

Бошко М. Влаховић

Формат

Штампано издање