Проверите како васпитавате у школи

Аутор

Љубица Продановић

Шифра производа: 984 Категорија:

770,00 рсд

Опис

ПРОВЕРИТЕ КАКО ВАСПИТАВАТЕ У ШКОЛИ Љубица Продановић …Књига која је пред вама има елементе теорије и размене искустава у вашем стручном усавршавању у области остваривања васпитних задатака као учитеља, предметног наставника или професора одељењског старешине и члана појединог стручног актива школе у којој радите.Ваше васпитно деловање се огледа и у по-ступцима у појединим ситуацијама у контактима с ученицима, колегама и родитељима, на часу и ван њега.Оно од чега се у том деловању почиње јесте тражење одговора на питање зашто је до те ситуације дошло и анализирање узрочно-последичних веза. Познајући могуће узроке појединој појави у личном или заједничком понашању ученика, успешније ћете сагледати и своје могуће деловање.Од многих ситуација у којима ћете се у току праксе наћи као наставник изабрали смо неколико десетина најчешћих, груписаних у седам поглавља, колико је и врста деловања као васпитача. Да ли ћете усвојити деловање које вам се препоручује на крају сваке анализиране ситуације, ваше је лично и професионално опредељење. ​Љубица Продановић, педагог, рођена је у Београду, где је завршила учитељску школу, филозофски факултет и одбранила докторску дисертацију. У току свог професионалног рада била је учитељица и наставник у основним школама Србије, професор Учитељске школе у Бањалуци, асистент на Филозофском факултету, професор Више педагошке школе у Београду и виши просветни саветник за разредну наставу у Републичком заводу за унапређивање васпитања и образовања у Србији.Учествовала је у стручном усавршавању просветних радника у планирању, остваривању и вредновању васпитно-образовних задатака у настави и школи, у земљи и иностранству.Посебно је радила на социјалном развоју ученика у току наставног процеса, улози наставника као васпитача и сарадњи наставника са родитељима.Поред бројних научно-популарних текстова, аутор је или коаутор више књига, међу којима се, истичу: Друштвено васпитање деце, Проверите како васпитавате у породици, Дете, Рад у паровима, Сарадња с породицом, Директан рад наставника (од првог до осмог разреда основне школе за децу југословенских грађана у иностранству).

Додатне информације

Аутор

Љубица Продановић

Формат

Штампано издање