Предвођење иновација у школи

Аутор

Бошко М. Влаховић

Шифра производа: 1005 Категорија:

650,00 дин.

Опис

Будућност образовања (школе) аутор види као непрекидни ток промена (иновација). Сматра да овакав след континуираног догађања новог не настаје ни аутоматски, ни случајно. Основни агенс
овог процеса је човек, у првом реду онај који је на руководећој функцији у образовању – школи, јер се генерисањем, прихватањем и применом нових идеја (иновација) мора управљати.
У околностима све већег замаха науке, знања, поимање процеса управљања – руковођења образовањем – школом, показује тенденцију померања садржаја и стила рада од традиционалног виђења
ове функције као управљања природним ресурсима, радном снагом и капиталом, ка управљању знањима, људским ресурсима. Очигледно, реч је о крупној преоријентацији која претпоставља нови, другачији стил рада и компетенције руководства школе: нова знања, вештине, идеје, способности и друге компетенције.
Успешно управљање данашњом и будућом школом тражи руководиоца са компетенцијама вође, водитеља, лидера новог типа способног да покреће, надахњује, одушевљава следбенике.
Предвођење иновативних активности подразумева предводнике високе етике и из основа новог стила предвођења развојних промена у школи.

Додатне информације

Аутор

Бошко М. Влаховић

Формат

Штампано издање