Предвођење иновација у школи

Аутор

Бошко М. Влаховић

Шифра производа: 1005 Категорија:

750,00 рсд

Опис

Будућност образовања (школе) аутор види као непрекидни ток промена (иновација). Сматра да овакав след континуираног догађања новог не настаје ни аутоматски, ни случајно. Основни агенс
овог процеса је човек, у првом реду онај који је на руководећој функцији у образовању – школи, јер се генерисањем, прихватањем и применом нових идеја (иновација) мора управљати.
У околностима све већег замаха науке, знања, поимање процеса управљања – руковођења образовањем – школом, показује тенденцију померања садржаја и стила рада од традиционалног виђења
ове функције као управљања природним ресурсима, радном снагом и капиталом, ка управљању знањима, људским ресурсима. Очигледно, реч је о крупној преоријентацији која претпоставља нови, другачији стил рада и компетенције руководства школе: нова знања, вештине, идеје, способности и друге компетенције.
Успешно управљање данашњом и будућом школом тражи руководиоца са компетенцијама вође, водитеља, лидера новог типа способног да покреће, надахњује, одушевљава следбенике.
Предвођење иновативних активности подразумева предводнике високе етике и из основа новог стила предвођења развојних промена у школи.

Додатне информације

Аутор

Бошко М. Влаховић

Формат

Штампано издање