Педагошка хрестоматија

Аутор

Бошко М. Влаховић, Драгутин Франковић

Шифра производа: 1001 Категорија:

990,00 рсд

Опис

ИЗ РЕЦЕНЗИЈЕ

Захваљујући огромном труду, широкој ерудицији и зналачком педагошком промишљању др Бошка Влаховића и др Драгутина Франковића, појавила се Педагошка хрестоматија – целовито и
отворено антологијско дело, посвећено научном расветљавању многобројних педагошких проблема, насталих у историјској и теоријско-методолошкој детерминацији – све до наших времена. Хронолошка и „по проблемима”, хрестоматија садржи текстове познатих и признатих, наших и страних класика и савременика педагошке мисли, којима се у целини „покрива” постојећа програмска проблематика опште педагогије на учитељским факултетима, а делимично и проблематика школске педагогије и дидактике. Код нас до сада није објављено дело у коме су се, са оваквом тематском
ширином и на овако методолошки прихватљив начин, разматрале конститутивно-структуралне компоненте опште педагогије. Зато ће се свима онима који буду имали довољно жеље и енергије
да пажљиво простудирају ову књигу такав напор вишеструко исплатити.

Др Вељко Банђур

Додатне информације

Аутор

Бошко М. Влаховић, Драгутин Франковић

Формат

Штампано издање