Over the Moon 5, Енглески језик 5, уџбеник

Одобрено од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, решење бр. 650-02-00082/2018-07

прелистај

Аутор

Божидар Никић

Шифра производа: 5340 Категорија:

1.210,00 рсд

Опис

• Савремен уџбеник базиран на комуникативном приступу који својом концепцијом равномерно обрађује све четири језичке вештине.
• У потпуности прати најновији Наставни план и програм Министарства просвете на нивоу лексике, граматике, тема, очекиваних исхода и комуникативних функција.
• Кроз уџбеник се систематски понавља градиво из претходних разреда и ствара
добра основа за постепено увођење нових структура.
• Садржи уводни део Starter Unit и 8 лекција. Након сваке парне лекције налази се Ревизија.
• Уџбеник садржи јасну и прегледну структуру.
• Необичан главни лик и оригинална, ауторска прича су начин да се језик учи кроз забавне и стимулативне ситуације, али уједно и да их подстиче на учење, читање и усвајање позитивних вредности.
• Део Across Cultures омгућава усвајање елемената британске културе кроз поређење са сопственом културом.
• Аутентични, занимљиви текстови и дијалози обилујусавременим енглеским језиком.
• Уџбеник има равнотежу наративног и дијалошког текста.
•Занимљивим, ауторским текстовима постигнута је корелација са другим предметима, а забавним странама под називом Fun Page додатна мотивација за ученике.
• Граматика је у овом уџбенику обрађена на савремен, индуктиван начин. Граматичке структуре се прво јављају у оквиру текстова у којима се могу уочити у контексту. Затим се кроз визуелно истицање тих граматичких структура, контрастирање и сл. ученицима скреће пажња на њихову форму и употребу. Тиме се обезбеђује већа интеракција од стране самих ученика и трајније усвајање граматичких структура које се базира на расуђивању, повезивању и уочавању.
• Вежбања су градирана од лакших ка тежим, од оних по моделу до оних слободнијих.
• Guided Writing омогућава ученицима да развију вештину писања користећи принцип – писање према датом моделу.

Додатне информације

Аутор

Божидар Никић

Формат

Штампано издање

Предмет

Енглески језик

Образовање

Основна школа

Разред

5. разред основне школе