Од послушности до одговорности

Аутор

Јеспер Јул, Хеле Јенсен

Шифра производа: 986 Категорија:

2.277,00 рсд

Опис

КОМПЕТЕНЦИЈА У ПЕДАГОШКИМ ОДНОСИМА – ОД ПОСЛУШНОСТИ ДО ОДГОВОРНОСТИ Јаспер Јул, Хеле Јенсен Јеспер Јул, међународно познати дански стручњак из области породичне терапије, у сарадњи са терапеуткињом великог искуства, Хеле Јенсен, написао је књигу за све оне који желе да развију своје педагошке компетенције. Књига представља свеобухватан покушај заокруживања и описивања процеса у међуљудским односима кроз које наставници и васпитачи пролазе у раду са децом и младима. Писана је са темељним уверењем да ће циљеви различитих педагошких институција, школа пре свега, најбоље бити остварени уколико наставник и васпитач брину о међуљудским односима као о темељу заједничког живота. Како развијање квалитетних односа међу одраслима представља предуслов да деца изграде потребне и примерене односе, књига на свеж и оригиналан начин показује пут напуштања културе послушности која је у прошлости обележила друштво и педагошке институције, залажући се за подстицање одговорног, а не послушног понашања. Проницљиво дело које није усмерено ни на једну страну у педагошком односу, него на однос сам по себи. Хеле Јенсен је психолог, специјалиста за психотерапију и коауторка Од послушности до одговорности, ауторка, заједно са Елизабет Јенсен, књиге Дијалог са родитељима (Dialogue with Parents), аутор неколико чланака о управљању у учионици. Са групом аутора, творац је књиге Емпатија, оно што свет држи заједно (Empathy – what binds the World together). Са Јеспером Јулом ради на подучавању едукатора, породица и родитеља у различитим земљама Европе, у институцијама као што су DDIF, Deutsch – dänisches Institut für Familientherapie у Берлину, као и у Internationale Gesellschaft für Beziehungskompetenz у Инсбруку. Председница је фондације „Childrens´s Wisdom of Life“. Jеспер Јул је познати дански терапеут и аутор бројних књига које се баве проблемом родитељства. У својој најпознатијој књизи Ваше компетентно дете (Your Competent Child, 1995), сумирајући двадесет пет година искуства рада са породицама, тврди да се данашње породице, захваљујући деструктивним тенденцијама у друштву, налазе на занимљивом раскршћу јер се традиционални модели понашања као што су послушност, физичка и емоционална агресивност и конформизам налазе у фази трансформације. Јул се супротставља многим претпоставкама традиционалне развојне психологије, као и владајућим методима и моделима педагогије. Идеја неауторитарног родитељства, која се промовише у овој књизи, допринела је да ауторово дело буде преведено на тринаест језика.Већ готово две деценије Јул ради на формулисању нових парадигми у васпитању деце и родитељству те у начинима на које покушавамо да подржимо развој деце и њихову социјализацију. Његов основни циљ је да инспирише, подржи и помогне родитељима и запосленима у образоваљу како би нове генерације деце одрасле социјално и ментално здраве, нудећи тако алтернативу агресивности и насиљу којима су деца била изложена у прошлости и којем су изложена и данас.Од 2007. године, Јеспер Јул је оснивач и вођа „Family Lab International“, организације која се бави организовањем семинара, предавања и радионица за родитеље и породице.Јул се супротставља многим претпоставкама традиционалне развојне психологије, као и владајућим методама и моделима педагогије.

Додатне информације

Аутор

Јеспер Јул, Хеле Јенсен

Формат

Штампано издање