Образовање у друштву умреженог знања

Аутор

Бошко М. Влаховић

Шифра производа: 1004 Категорија:

750,00 рсд

Опис

Ова студија представља критички поглед на школу – образовање у контексту датих друштвених и научно-технолошких кретања и околности, посебно оних који су у току или се наговештавају.
Генезу образовања у нас аутор посматра у широком луку од Коменског, од просветитеља из 17. и 18. века, од Русоа и Пестолоција до данашњих дана, од монизма до плурализма као општеприхваћене концепције у савременим друштвеним кретањима, указујући на основне идеје на којима се темељи образовање. Тај широки лук завршава се најновијим приступима учењу – који укључују конструктивизам, когнитивизам и интеракционизам.
Аутор ставља образовање у шири друштвено-историјски, научно-технолошки и културни миље. Посебну пажњу посвећује теми односа модерне и постмодерне филозофије и рефлекс тог односа на образовање. Важан квалитет ове књиге јесте широк и поуздан ослонац на различите науке: психологију, филозофију, педагогију и друге. Књигом Образовање у друштву умрежених знања
значајно је обогаћена наша педагошка литература. Добили смо научно засновану студију стања у образовању, богат и стручно утемељен преглед савремених тенденција у овој области са јасним визијама развоја.

Додатне информације

Аутор

Бошко М. Влаховић

Формат

Штампано издање