Образовање пред загонетком будућности

Аутор

Бошко М. Влаховић

Шифра производа: 1007 Категорија:

750,00 рсд

Опис

Књига представља футуристички поглед на образовање. Бавећи се развојним променама у овој области, аутор се држи максиме: будућност се не сме чекати, већ јој се мора ићи у сусрет, премда и сам зна да је будућност тешко предвидива, па и недокучива. Управо је идеја о визији и импликацијама будућности образовања на трагу решавања назначене контроверзе. Дакле, ако је будућност уопште, а посебно будућност образовања тешко предвидива, оно што нам предстоји, и што нас обавезује пред сутрашњицом, јесу данашња размишљања и генерисања визија будућег образовања и његовог утицаја на укупан развој. Управо је то основно начело којим се аутор руководио у овој књизи. Он анализира разне изворе предвиђања образовне будућности: визије експерата, визије међународних и националних организација, научних институција, постигнућа земаља са најразвијенијим системима образовања и др. да би коначно могао указати на могуће правце, тенденције и импликације сутрашњег образовања.

Додатне информације

Аутор

Бошко М. Влаховић

Формат

Штампано издање