Српски језик 1, Нови Буквар

Одобрено од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, решење бр. 650-02-00171/2018-07

прелистај

Аутор

Бранка Матијевић, Љиљана Вдовић, Ранка Јанаћковић

Шифра производа: 1161 Категорија:

1.040,00 рсд

Опис

 • садржај уџбеника је усклађен са Планом настaвe и учења, општим исходима и стандардима образовања и васпитања
 • рађен по аналитичко-синтетичкој гласовној методи
 • састоји се из четири дела: први део је припрема за писање са занимљивим задацима и сликама за говорне вежбе; други део је обрада по два штампана слова са великим бројем задатака (укључујући и оне за усвајање основних правописних правила) и краћих текстова са задацима за разумевање прочитаног; трећи део је обрада писаних слова са различитим задацима и текстовима; четврти део су текстови са задацима за разумевање прочитаног и проверу знања
 • оригинални, разноврсни задаци
 • задаци су различитих нивоа сложености, па омогућава индивидуализацију у настави
 • велики број разноврсних текстова
 • садржај уџбеника репрезентује природу знања почетног читања и писања
 • уџбеник је примерен узрасту ученика и подстиче њихов развој; иновативан, функционалан, прегледан
 • уџбеник има јасну и прегледну структуру и дидактички је добро обликован
 • језик уџбеника је одговарајући и функционалан
 • уџбеник доприноси развоју система вредности који одговара циљевима образовања и васпитања
 • графичко-ликовна опремљеност уџбеника је одговарајућа и функционална

Додатне информације

Аутор

Бранка Матијевић, Љиљана Вдовић, Ранка Јанаћковић

Предмет

Српски језик

Формат

Штампано издање

Образовање

Основна школа

Разред

1. разред основне школе