Математика 2А, радни уџбеник

Број и датум решења министра 650-02-00180/2019-07 од 10.5.2019.

прелистај

Аутор

Ивана Јухас

Шифра производа: 2011 Категорија:

1.040,00 рсд

Опис

Пред вама су два различита основна уџбеничка комплета који су усклађени са новим
Програмом наставе и учења, општим исходима и стандардима образовања и васпитања:
Математика 2а и 2б (Дрезгић, Вељковић, Цветковић, Ђекић) и нови уџбеник Математика 2а и 2б (Ивана Јухас).
Без обзира на различит приступ презентацији садржаја, оба комплета се руководе принципима функционалног распореда обраде, утврђивања и провере знања.
На пријемчив и креативан начин мотивишу ученике да критички мисле, а наставнику олакшавају улогу организатора наставног процеса.
Задаци припадају различитим нивоима тежине, чиме се остварује принцип индивидуализације и диференцијације наставе.

Додатне информације

Аутор

Ивана Јухас

Формат

Штампано издање

Предмет

Математика

Образовање

Основна школа

Разред

2. разред основне школе