Ликовна култура 1, уџбеник

Одобрено од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, решење бр. 650-02-00067/2018-07

прелистај

Аутор

Мариа Бузаши Марганић

Шифра производа: 1083 Категорија:

880,00 рсд

Опис

 • Уџбеник у потпуности уважава најновији План наставе и учења ликовне културе за први разред основне школе.
 • На креативан начин су унапређени „стари” садржаји, а „нови” садржаји обрађени тако да допринесу усвајању ликовне писмености.
 • Наставне теме су јасно подељене у 30 наставних јединица, од којих је свака осмишљена као креативна игра. Такав приступ омогућава остваривање исхода знања и доприноси испуњавању образовних стандарда на сва три нивоа.
 • Привлачан дизајн са великим избором слика и цртежа за обраду појмова.
 • Богат предлозима за разноврсне активности ученика; текстови детаљни и свеобухватни.
 • на једноставан начин представљени садржаји
 • оптималан однос текста и задатака
 • иновативан, прегледан, функционалан
 • подстицајан за ученике
 • техничка опремљеност омогућава брзо читање
 • садржај уџбеника репрезентује природу знања одређене науке/дисциплине,
 • уџбеник је примерен узрасту ученика и подстиче њихов развој,
 • уџбеник има јасну и прегледну структуру и дидактички је добро обликован,
 • језик уџбеника је одговарајући и функционалан,
 • уџбеник доприноси развоју система вредности који одговара циљевима образовања и васпитања,
 • графичко-ликовна опремљеност уџбеника је одговарајућа и функционална.

Додатне информације

Аутор

Мариа Бузаши Марганић

Формат

Штампано издање

Предмет

Ликовна култура

Образовање

Основна школа

Разред

1. разред основне школе