Историја 6, уџбеник са одабраним историјским изворима

Број и датум решења министра 650-02-00047/2019-07 од 10.5.2019.

прелистај

Аутор

Александар Тодосијевић

Шифра производа: 6150 Категорија:

1.210,00 рсд

Опис

• Састоји се од четири јасно издвојене целине, које су усклађене са новим Планом наставе и учења за шести разред основне школе. Свака наставна тема графички је обрађена посебном нијансом боје, што ученицима олакшава лакше сналажење и омогућава бољу прегледност садржаја.
• Главни текст уџбеника писан је јасним и разумљивим језиком.
• Лекције поред основног текста садрже богат дидактички апарат, који је највећа предност овога уџбеника: кључне појмове, питања за обнављање претходно наученог градива, објашњења непознатих и новоуведених појмова, илустрације, уоквирене важне чињенице, слике из свакодневног живота, питања, истраживачке задатке, интересантне и адекватне одломке из историјских извора, књижевних дела;
• Захваљући занимљивим историјским текстовима и одломцима из историјских извора, ученици могу лако стећи основна знања о историји средњег века.
• Свака наставна јединица је богато илустрована. Табеларни и упоредни прегледи догађаја доприносе бољем разумевању садржаја и самосталнијем сналажењу ученика приликом коришћења уџбеника.
• Карте у уџбенику визуелно објашњавају и приказују оно што је у основном тексту речено, развијајући код ученика разумевање о узајамној повезаности догађаја у прошлости са простором на коме су се одиграли.
• Синтезе градива су представљене табеларно, што наставни садржај чини разумљивим, а могу да послуже као одличан увод за разговор, којима би се утврдило и систематизовало обрађено градиво.

Додатне информације

Аутор

Александар Тодосијевић

Формат

Штампано издање

Предмет

Историја

Образовање

Основна школа

Разред

6. разред основне школе