Историја 5, уџбеник са одабраним историјским изворима

Одобрено од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, решење бр. 650-02-00066/2018-07

прелистај

Аутор

Александар Тодосијевић

Шифра производа: 5151 Категорија:

1.210,00 рсд

Нема на залихама

Опис

  • Јасна и прегледна структура.
  • Унутар наставне јединице је јасно уочљив основни текст.
  • Важни појмови су дати у графички обележеним деловима страница.
  • Кључни појмови су дати на почетку сваке наставне јединице. На њих се односе питања на крају сваке лекције.
  • Илустрације, слике и шеме правилно су распоређене, у изузетно квалитетној графичкој обради и у служби су основног текста.
  • Чести упоредни табеларни прегледи садржаја лекција, који на нaјбољи начин упућују ученике на повезаност историјских догађаја, њихове узроке и последице.
  • Уџбеник подстиче различите облике учења, а нарочито самосталан рад.
  • Повезаност са осталим предметима.
  • На крају наставних тема је систематизован приказ најважнијег градива у виду табела као и питања која се односе на наставну тему.
  • Занимљиви и функционални изводи из историјских извора.

Додатне информације

Аутор

Александар Тодосијевић

Формат

Штампано издање

Предмет

Историја

Образовање

Основна школа

Разред

5. разред основне школе