Физика 6, уџбеник са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе

Број и датум решења министра 650-02-00037/2019-07 од 21.5.2019.

прелистај

Аутор

Нада Станчић

Шифра производа: 6021 Категорија:

1.650,00 рсд

Опис

Физика за 6. разред, уџбеник са збирком задатака и лабораторијским вежбама за шести разред основне школе ауторke Наде Станчић:

• Обухвата целокупан садржај прописан Програмом наставе и учења за предмет Физика.
• Радног је карактера, дидактички, технички и ликовнио обликован тако да усмерава учење и самоучење ученика ка жељеном исходу.
• Сегментира садржај сваке наставне јединице по врстама активности ученика.
• Подстиче и охрабрује ученике да новим знањима надограђују своја постојећа, претходна знања.
• Омогућава ученику да учи у кооперацији са наставником, другом, групом и природом.
• Омогућава ученику да активно конструише и реконструише своја знања, да прати, процењује и усмерава своје учење ка жељеним исходима.
• Омогућава вишесмерну комуникацију свих учесника у процесу учења и поучавања.
• Уџбеник непрестано води ученика кроз ситуације у којима активним посматрањем, експериментисањем и расуђивањем, сходно свом узрасту и способностима, практикује научни метод и учи се научном мишљењу.

Додатне информације

Аутор

Нада Станчић

Формат

Штампано издање

Предмет

Физика

Образовање

Основна школа

Разред

6. разред основне школе