ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА ЕДУКИН ВЕБИНАР И УПОЗНАЈТЕ СЕ СА ШТАМПАНИМ И ДИГИТАЛНИМ УЏБЕНИЦИМА МАТЕМАТИКЕ ЗА 8. РАЗРЕД!

Драге наставнице и наставници математике,

Ове године бирате уџбенике за осми разред са којима ћете се дружити наредне четири године. Тим поводом имате прилику да погледате наш вебинар и упознате се са квалитетом наших нових штампаних и дигиталних уџбеника математике за осми разред. Уверите се зашто Едукини уџбеници дуги низ година спадају у најомиљеније међу вашим колегама и ученицима. Осмишљени су према новом наставном програму те представљају креативног савезника у учионици. Сведоче о посвећеном раду наших уредника и аутора, који су махом ваше колеге из реалне учионице.

Пријава за вебинар:
петак, 11.3.2022. у 19.30ч, Едукини уџбеници: Математика за 8. разред основне школе ауторки Радице Каровић и Сузане Ивановић

Уџбеник је заснован на конструктивстичкој теорији учења, јер се узимају у обзир искуства у свакодневном животу, интересовања и знања која ученици имају. Наиме, нови појам се у свакој лекцији уводи кроз мотивациони пример (Фискални рачун, Планирање учења, Милошев развој, Администартивна забрана, Гигабајт, Еленин задатак, Експеримент, Математичка секција, Навигација, Пијац, Цилиндар, Фишек…). Успостављена је међупредметна корелација (Информатика, Биологија, Историја, Физичко васпитање…)  као и корелација у оквиру предмета у складу са новим наставним садржајима (Ортогонална пројекција – геометријска тела, геометријска кретања помоћу изометријских трансформација). Афирмише различите методе учења и учење кроз различите oблике рада – пројектни задатак на задату тему, проблемски задатак, при чему се утиче на развијање компетенција ученика, почев од компетенција за учење, рад са подацима, дигиталне компетенције (план пројекта), предузетништво (мотивациони пример), итд. Кроз тестове (провера знања) ученику се омогућава да прати сопствени напредак у учењу, а корисни су како нa часовима обраде, тако и за кратак увод на наредном часу. Упућује на коришћење различитих извора и врста информација и мотивише и подржава самостално учење и подстиче интересовање за математику (вежбамо, полупрограмиран материјал, пројектни задатак). Користе се слободни софтверски алати где год је то могуће (Геогебра).
Задаци у уџбенику и збирци подстичу критичко и стваралачко мишљење.
На крају сваке теме у збирци је дат проблемски задатак који има градуирану структуру, тако да се захтеви усложњавају до нивоа креативности. Уџбеник садржи велики број примера основног нивоа који подстичу радозналост и мотивишу ученика да се опроба у решавању сложенијих задатака. Такође, има и више него довољно примера напредног нивоа који су одлична подршка такмичарима. Комплет је праћен дигиталним уџбеником на престижној Мозаик платформи, обогаћен великим бројем мултимедијалних садржаја и интерактивних задатака.  

Уверите се и сами. Видимо се на вебинару!
                                                                                                                                                                                          Ваша Едука