Повраћај средстава

Физичка лица >> Повраћај средстава

У случају враћања робе и повраћаја средстава купцу који је претходно платио неком од платних картица, делимично или у целости, а без обзира на разлог враћања, Издавачко предузеће ЕДУКА д.о.о. је у обавези да повраћај врши искључиво преко VISA, EC/MC, Maestro, Amex и Dina метода плаћања, што значи да ће банка на захтев продавца обавити повраћај средстава на рачун корисника картице.