ПОЧЕТНИЦА

У оквиру аналитичко- синтетичке методе у настави описмењавања у првом разреду постоје три поступка учења читања и писања:

  • Монографски (по Буквару) слово по слово и целе године се савладава техника читања. Није научно верификован, већ више од 100 год. праксом укорењен.
  • Групна обрада слова, поступак усвајања по два или три слова уз коришћење Буквара.
  • Комплексни поступак – научно верификован докторском дисертацијом проф Мурадбеговића, 1960.год. Зачетник и творац је учитељица Јелена Миоч која је у раду са првацима дошла до ове иновације и указала на велику предност у односу на монографски поступак.

“Комплексна метода описмењавања заправо подразумева целовито сагледавање речи и реченица, без анализе на саставне елементе (слова). Дакле, учи се једним целовитим приступом, где ученик слово не доживљава као циљ, већ као средство изражавања својих мисли и порука.”

У раду са децом користи се Почетница која се састоји из четири дела која покрива исто толико етапа рада током целе школске године. Нема обраде слова по шаблону, формално, устројено по” корацима” већ су деци од првог дана, дата сва слова на усвајање према психофизичким способностима сваког детета. Настава је индивидуализирана, колико ученика у одељењу толико и нивоа наставе. Свако дете усваја сопственим темпом и радом (нема чекања и кашњења) и све то од почетка са разумевањем сложених речи уз помоћ словарице. Техника читања и писања са разумевањем није сама себи циљ већ је то средство за учење.

Предности комплесног поступка су:

– школа и учење за свако дете (ђака);

– уважавање претходног знања;

– напредовање сваког детета сопственим темпом;

– учење је са разумевањем прочитаног и написаног, функционално знање (применљиво у животу -одмах);

– учитељ је организатор и партнер у учењу – раду а не предавач.

У комплексном поступку се пружа се могућност  самосталног учења, креативног и стваралачког. Сваки ђак је индивидуа за себе. Развија се слобода мишљења, а не дириговано мишљење. Постоји међусобна сарадња у учењу и свако сваког подстиче и мотивише својим постигнућем.

Комплексни поступак се састоји из четири етапе: припреме, коначног усвајања слова и савлађивања ишчитавања речи и реченица, изграђивања правилне технике и разумевања прочитаног и усавршавања логичког читања.

Аутори Едукиног комплета за почетно описмењавање “Почетница” су Мирослав М. Маринковић, Надежда Драгичевић и Јасмина Игњатовић.

Уџбенике можете прелистати пратећи следећи линк:

Прелистајте нове уџбенике