НОВО! ОДОБРЕНО! ЗАНИМЉИВИ БУКВАР СА НАЛЕПНИЦАМА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Ауторке: Ивана Јухас и Јасмина Игњатовић

Ове године ауторски и уреднички тим Едуке осмислио је нови ЗАНИМЉИВИ БУКВАР СА НАЛЕПНИЦАМА, ауторки Иване Јухас и Јасмине Игњатовић.
Уџбеник се састоји из две књиге у којима је градиво подељено у два дела, за два полугодшта – А  и Б.
Први део садржи припрему за почетно читање и писање, обраду штампаних слова ћирилице и текстове за читање и разумевање прочитаног.
Други део садржи обраду писаних слова ћирилице и текстове за читање и разумевање прочитаног.
На крају и првог и другог дела уџбеника је одељак под називом „Забавни коферчић“ у коме се налазе прилози и налепнице.
Уџбеник је радног карактера. Повезан је са наставом Света око нас, Математике и Дигиталног света.
Садржи различите боксове у којима се налазе препоруке за:

  • игре и активности (подстичу учење кроз које се излази из учионице у двориште, самим тим је повезан са наставом Физичког);
  • истраживање (подстиче се употреба енциклопедија или коришћење интернета при тражењу информација);
  • стваралачки рад (развијање моторике и креативности, у корелацији са наставом Ликовног).

На почетку обраде слова, приказана је илустрација засићена појмовима који садрже глас који се обрађује. Следе задаци у којима се учи кроз игру и који су у функцији описмењавања: лепе се налепнице, решавају логички задаци, ребуси, укрштенице, загонетке… За свако слово се из „Забавног коферчића“ исеца прилог који се савија према приложеном упутству и лепи у свеску.
У „Забавном коферчићу“ као прилог су дата и слова која деца исецају и користе их као Словарицу: састављају речи и реченице.
Прелистајте оба дела Едукиног новог „Занимљивог буквара“!

ЗАНИМЉИВИ БУКВАР СА НАЛЕПНИЦАМА 1А
ЗАНИМЉИВИ БУКВАР СА НАЛЕПНИЦАМА 1Б